اب را گل نکنیم...

زندگی خالی نیست، مهربانی هست ، سیب هست ایمان هست،...

اب را گل نکنیم...

زندگی خالی نیست، مهربانی هست ، سیب هست ایمان هست،...

دلنوشته های یک دخترمسلمان ایرانی ،
از آرزوها ، علایق ، اهداف، خوشیها و سختیهای زندگی ام مینویسم...

بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فلسفی» ثبت شده است

مینویسم که یادم بمونه ، این دنبا پر از صدای پای مردمیست که کتاب نمیخوانند، واز  عده ی قلیلی که کتاب میخوانند "خیلی ها"عمل نمیکنند، شاید "اگر کتاب خواندن صرف" ارزش شود ، دیگر به  محتوای کتابهایمان عشق نورزیم و به انچه اموختیم عمل نکنیم.

این دنیا پر از مردمان خوب هم هست ،خوب ها را باید دوست داشت و  خوبیشان را یاد گرفت که کمی خوبی هم بلد باشیم اما بدها را باید شناخت بدی اقسام مختلفی دارد چه بسا بدهایی که خیلی خوب به نظر میرسند...بدها را بابد خبلی شناخت و انگارهرچقدر هم سعی کنی باز میببنی بدهای جدیدی وجود دارد مثل ویروس ایدز که جهش پیدا میکندو شاید بدی مهلک تر باشد...

+انگار این پست خیلی فاز فلسفی شد که خیلی به روحیات من نمیخوره ، برا همین یه چی بگم بخندیم

رانندگان محترم کسی تا حالا در حال حرکت با سرعت 60 رو دنده 3، یکدفعه دنده عقب گرفته؟؟؟؟؟بنده انجام دادم:دییییی  و البته مربیم تا مرز سکته پیش رفت ، کم مونده بود پیادم کننننههههه


  • دختر کویر